et:Privacy Policy EE/ET

Privaatsuspoliitika

 

 Andmete hoiustaja:

 SEAT, S.A. with Tax Identification Number A-28 049 161

 Aadress:

 Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)

 E-aadress:

 customercare@cupraofficial.com

 Andmete hoiustaja kontaktandmed:

 dataprotection@seat.es

 

CUPRA veebilehe kasutamisel ja eeskätt meie poole pöördumisel kogub SEAT SPORT, S.A. iga kasutaja („kasutaja“) isikuandmeid, mille töötlemist reguleerib see privaatsuspoliitika („privaatsuspoliitika“).

Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja on ettevõte SEAT SPORT S.A., mille registrijärgne aadress on Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell ning maksukohustuslase identifitseerimisnumber A-62390653. Ettevõte on registreeritud Barcelona äriregistri köites 43621, kaustas 205, lehel number B-223602. Kasutaja võib pöörduda SEAT SPORT S.A. andmekaitseametniku poole e-posti aadressil: dataprotection@seat.es.

Sõltuvalt kasutaja kasutatavatest teenustest on andmetöötluse eesmärgid järgmised:

Vastata kasutaja taotlustele või järelepärimistele, mille kasutaja on esitanud funktsiooni „VÕTA MEIEGA ÜHENDUST“ vahendusel;

Kui kasutaja esitab meile isikuandmeid kolmandate isikute kohta, siis on kasutaja kohustatud teatama sellest SEAT SPORT S.A.-le ning saama selle isiku nõusoleku, et SEAT SPORTS S.A. saaks kasutada teavet meie poole pöördunud kasutaja või kolmanda isiku järelepärimistele vastamiseks.

Andmete töötlemise õiguslik alus on kasutaja nõusolek. CUPRA veebilehe kasutamisel ja iga kord, kui privaatsuspoliitikat muudetakse, nõustub kasutaja oma isikuandmete töötlemisega selle privaatsuspoliitika alusel. Kui kasutaja ei luba andmetöötlust, siis ei saa kasutajale CUPRA veebilehe teatud teenuseid pakkuda.

SEAT SPORT S.A. võib pidada vajalikuks teiste ettevõtete teenuste osutamist enda nimel, muuhulgas turundust, veebilehe hooldust, klientide või kasutajate taotlustele vastamist. Eespool nimetatud teenuste pakkumiseks SEAT SPORT S.A nimel võivad kolmandad isikud omada juurdepääsu mõnedele kasutaja isikuandmetele.

SEAT SPORT S.A avaldab kasutaja isikuandmeid, kui seda nõuab seadus, kohtumenetlus või see on vajalik kahtlaste toimingute uurimiseks.

SEAT SPORT S.A. ei edasta mingil juhul andmeid rahvusvaheliselt kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

SEAT SPORT S.A. nõustub austama kasutaja isikuandmete privaatsust ja tagama kohalduvate andmekaitsealaste määruste alusel kasutajale juurdepääsu andmetele, nende parandamise ja kustutamise õiguse, õiguse piirata andmetöötlust, õiguse esitada vastuväiteid andmetöötluse kohta, õiguse andmeid üle kanda ja õiguse kasutaja isikuandmete töötlemine tühistada. Neid õigusi saab kasutada, saates kirja aadressile customercare@cupraofficial.com.

SEAT SPORT S.A säilitab kasutaja isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik teenuste osutamiseks ja esitatud taotlustele vastamiseks, ning pärast suhte lõppemist seni, kuni see on vajalik teenuste osutamiseks, turvalisuse tagamiseks ning pettuste ja kuritarvituse vältimiseks, või senikaua kui seadusega nõutud.

Kasutajal on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Kasutaja tagab, et isikuandmed, mille kasutaja esitab, on õiged ja täpsed, ning nõustub teatama mistahes muudatustest nimetatud andmetes. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt mistahes kahju tekitamise eest CUPRA veebilehele, CUPRA veebilehe eest vastutavale isikule või kolmandatele isikutele, mis on tingitud ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike andmete esitamisest registreerimisvormides.

Kasutajatele teatatakse CUPRA veebilehe kaudu muudatustest privaatsuspoliitikas ja kasutajatel palutakse muudetud poliitikaga nõustuda.