et:Kirjuta meile EE/ET

Kirjuta meile


 

Kirjuta siia oma sõnumi sisu
VIN-koodi leiad esiklaasilt juhipoolse armatuurlaua juurest.
Kas soovite saada teavet ja eripakkumisi CUPRA toodete või teenuste kohta? *

CUPRA ametliku esinduse, Topauto AS, kohustused

Topauto AS on kohustatud isikuandmeid õiguspäraselt töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama, järgides privaatsuspoliitika tingimustes ja teistes isikuandmete töötlemisega seotud Topauto AS määrustes ning isikuandmete kaitse seaduses ja määruses () EL) nr 2016/679 ning muud asjassepuutuvad õigusaktid, eesmärgid ja tingimused.

Lõppsätted

Topauto AS-l on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta arvestades asjaomastest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.