et:Kirjuta meile EE/ET

Kirjuta meile


 

Kirjuta siia oma sõnumi sisu
VIN-koodi leiad esiklaasilt juhipoolse armatuurlaua juurest.
Kas soovite saada teavet ja eripakkumisi CUPRA toodete või teenuste kohta? *

CUPRA ametliku esinduse, Topauto AS, kohustused

Topauto AS on kohustatud isikuandmeid seaduspäraselt töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama, käesolevates Tingimustes ja muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates Topauto AS eeskirjades ning isikuandmete kaitse seaduses ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korras, eesmärkidel ja tingimustel.

Lõppsätted

Topauto AS-l on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta arvestades asjaomastest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.